Asociació d'Amarristes del Raset de Dénia

¿ Tens un amarre de la Generalitat al Raset de Dénia i no eres soci? Contacta amb nosaltres: asociacionARdenia@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Castellano / English

QUI SOM

L’adreça de la nostra web és: www.aard.es

Quan deixes comentaris en la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l’adreça IP i la cadena d’agents d’usuari del navegador per a ajudar a la detecció de spam.

Una cadena anònima creada a partir de la teua adreça de correu electrònic (també dita hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per a veure si l’estàs usant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del teu comentari.

MITJANS

Si puges imatges a la web, hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) inclosos. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada d’ubicació de les imatges de la web.

COOKIES

Si deixes un comentari en el nostre lloc pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web en cookies. Això és per a la teua comoditat, perquè no hages de tornar a emplenar les teues dades quan deixes un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a aquest lloc, instal·larem una cookie temporal per a determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan accedisques, també instal·larem diverses cookies per a guardar la teua informació d’accés i les teues opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’accés duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones «Recordar-me», el teu accés perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les cookies d’accés s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una cookie addicional en el teu navegador. Aquesta cookie no inclou dades personals i simplement indica l’ANEU de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’un dia.

CONTINGUT INCRUSTAT D’ALTRES LLOCS WEB

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teua interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teua interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.

AMB QUI COMPARTIM LES TEUES DADES

Si sol·licites un restabliment de contrasenya, la teua adreça IP serà inclosa en el correu electrònic de restabliment.

QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEUES DADES

Si deixes un comentari, el comentari i les seues metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconéixer i aprovar comentaris successius automàticament, en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren en la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seua informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la web també poden veure i editar aquesta informació.

QUINS DRETS TENS SOBRE LES TEUES DADES

Si tens un compte o has deixat comentaris en aquesta web, pots sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dades personals que tenim sobre tu, incloent-hi qualsevol dada que ens hages proporcionat. També pots sol·licitar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem sobre tu. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

ON ENVIEM LES TEUES DADES

Els comentaris dels visitants pot ser que els revise un servei de detecció automàtica de spam.

QUIÉNES SOMOS

La dirección de nuestra web es: https://aard.es

Cuando dejes comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.

Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto de tu comentario.

MEDIOS

Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las imágenes de la web.

COOKIES

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.

Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas «Recuérdarme», tu acceso perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.

CONTENIDO INCRUSTADO DE OTROS SITIOS WEB

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

CON QUIÉN COMPARTIMOS TUS DATOS

Si solicitas un restablecimiento de contraseña, tu dirección IP será incluida en el correo electrónico de restablecimiento.

CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente, en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.

De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web también pueden ver y editar esa información.

QUÉ DERECHOS TIENES SOBRE TUS DATOS

Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo cualquier dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

DÓNDE ENVIAMOS TUS DATOS

Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección automática de spam.

© 2024 Asociació d'Amarristes del Raset de Dénia

Tema de Anders Norén